Könyvek

Dr. Bolberitz Pál

Az etika alapvelvei

Napjainkban mind több szó esik az értékekről, s többnyire nem anyagi, hanem szellemi értelemben. Akárhányszor értékválságról is beszélnek, ezen nyíltan vagy burkoltan azt kell érteni, hogy az ember értékorientált lény: eszmék és értékek vonzásában éli életét. A szellemi értékek közé tartoznak az etikai értékek, mint jóság, az erényes élet, a lelkiismeret szava, továbbá az etikai értékek hiánya, mint a rossz és a bűn, mely nem pusztán jogi vagy lélektani kategóriaként érinti életünket. Ezért szükséges a fogalmi tisztánlátás, az etikai értékek és elvárások önálló rendben való vizsgálata.