Könyvek

Fráter Olivér

Erdélyi magyar helyzetkép 1916 – 1919-ben

Ár: 1 350 Ft
A tanulmány izgalmas betekintést nyújt Erdély történetébe a változó világban, egyházi krónikákon (historia domus) és más, eddig még nem publikált forrásokon keresztül mutatva be az 1918–19-es forradalmi események helyi hatásait, az Erdély jövője kapcsán összecsapó magyar és román elképzeléseket, a hadi események láncolatát, a Székely Hadosztály harcait, és az erdélyi magyar tisztviselőréteg társadalmi struktúrájának lebomlási folyamatát az impériumváltás idején.