Posted on

Létrejött a Hankiss Ágnes Intézet

Hankiss Ágnes Intézet néven folytatja tovább tevékenységét a Petőfi Irodalmi Múzeum Hamvas Béla Kultúrakutató Intézete, amely március 7-től alapító igazgatója után a Hankiss Ágnes Intézet nevet veszi fel, ezzel is jelezve, hogy céljának tartja 2021 augusztusában elhunyt vezetője szellemi örökségének továbbvitelét.    

 

Hankiss Ágnes 1950. március 7-én született Budapesten. Édesanyja, Köves Erzsébet az 1956-os forradalom idején Losonczy Géza titkárságvezetője volt, és az akkor hatéves lányával együtt a Jugoszláv Nagykövetségre menekült, majd Nagy Imrével és társaival együtt a romániai Sznagovba vitték őket, ahonnét a kislány 1957 elején került vissza Magyarországra.

Hankiss Ágnes a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban tett érettségit követően francia szakon tanult, majd pszichológia szakon folytatta tanulmányait. Klinikai pszichológusként Mérei Ferenc mellett dolgozott. 1974-85 között az ELTE Állam és Jogtudományi Karán volt a társadalomlélektan megbízott előadója, e területen szerzett bölcsészdoktori címet is. Később íróként tevékenykedett. Számos szépirodalmi és szociálpszichológiai művéért, valamint kultúrateremtő munkásságáért 1989-ben A Jövő Irodalmáért díjban, 1992-ben József Attila-díjban, 2018-ban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjének polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Politikai pályája a rendszerváltoztatással egyidőben indult és a FIDESZ-hez kötődött. 2009-2014 között a FIDESZ Európa parlamenti képviselőjeként dolgozott. Tagja volt a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumának, később a Duna Televízió elnökségének, majd 2019-től haláláig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának.

Élete utolsó éveiben tanított a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol címzetes docensként a Terrorelhárítási Tanszék megbízott vezetője volt.

Kultúrpolitikai tevékenységének részeként 1998-2000 között az Europália Hungaria kormánybiztosaként irányította Magyarország brüsszeli kulturális bemutatkozását. 2000-ben a Károlyi Palota Kulturális Központ miniszteri biztosa, majd főigazgatója lett, 2003-tól a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet alapító igazgatója volt haláláig.

Hankiss Ágnes több mint húsz éves igazgatósága idején a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézetben hatvan könyv, kiadvány és művészeti album látott napvilágot. Kiemelkedő jelentőségű volt a rendszerváltás forgatókönyveit feltáró két konferencia, amelyekre 2002-2003-ban került sor Kísértő múlt I-II. címmel. Az előbbieken túl az elhunyt igazgató munkásságának fontos részét képezte az az eszmetörténeti kutatás is, amely a különböző vallások, felekezetek identitásképző szerepére irányult a magyar kultúrán belül. Az Intézet folytatni kívánja a magyarországi értelmiség történetének kutatását is, amelyet a 20. század második felében jelentős mértékben átszőtt a kommunista állambiztonság tevékenysége, befolyásolva ezzel a kultúra és a magyar közélet egészét.

Új nevén a magyarságot és az európaiságot termékenyen ötvöző hagyomány feltárásával kívánja az Intézet továbbvinni azt a megkezdett munkát, amelyet még igazgatóként Hankiss Ágnes indított el.