Könyvek

Őze Sándor

Nemzettudat és historiográfia

Ár: 3 200 Ft

„A könyv fejezetei arra vállalkoznak, hogy egy korszak, a magyarországi török kor eseményeinek historiográfiai értékeléseiről adjanak képet, arról a múltvízióról, amit különböző, az eseményeket követő korok történészgenerációi és nemzetstratégiában gondolkodói számára nyújtottak elemzendő tapasztalati-történeti nyersanyagként, de egyben kiindulópontként és tükörként is saját koruk megértéséhez. (…) Remélhetően, ha az olvasó kézbe veszi e könyvet, kellemesen csalódik majd, mert száraz történetírói, életrajzi adatanyag helyett egy-egy korszak fő problémáira lel rá, melyek saját jelenkorához vezetnek. Talán mindezen historiográfiai tanulmányokban nem elsősorban az írók történeti iskolákhoz való kötöttségét, vagy olvasmányi, módszertani jártasságát vizsgáltam, hanem azokat a politikai meghatározókat, melyek egy magyar értelmiségit minden korban szinte azonos módon befolyásoltak.”