Posted on

Az Intézet szervezeti felépítése

A Hankiss Ágnes Intézet keret-intézet. Modelljének tekinti azokat az angolszász típusú intézeteket, amelyek nem zárják be magukat szigorúan egy-egy tudományág skatulyájába, nem kötik magukat mereven és kizárólagosan egy-egy adott tudományterülethez, hanem azt vallják: szabják meg maguk a vizsgált társadalmi jelenségek, a kutatások tárgyául választott témák, hogy feldolgozásukhoz és értelmezésükhöz milyen képzettségű és szemléletű kutatók közös erőfeszítésére, ismeretanyaguk és szellemiségük interdiszciplináris összehangolására van szükség. Mint a keret-intézetek általában, kevés állandó munkatárssal dolgozunk, a kutatók többségével konkrét feladatokra szerződünk.

Az Intézet menedzsmentje

DR. ŐZE SÁNDOR

a Hankiss Ágnes Intézet igazgatója
PPKE Történettudományi Intézet vezető professzora, a Történettudományi Doktori Iskola vezetője
Joóné Ruff Terézia
titkárságvezető
közgazdász
Molnár Márton
tudományos munkatárs
kulturális menedzser, teológus
Taller János
tudományos munkatárs
kulturális menedzser, teológus

Örülünk, hogy egy-egy kidolgozandó témakörre, konferencia-előadásra, tanulmány vagy kötet elkészítésére munkatársaink között tudhattuk/tudhatjuk többek között a következőket:

Dr. Hankiss Ágnes †

Bank Barbara, Bács Zoltán György, Bencze György †, Bethlenfalvy Géza, Prof. Dr. Bolberitz Pál, Bonta Zoltán, Borvendég Zsuzsanna, Bosnyák Sándor, Stéphan Courtois, Czapp Erzsébet, Darabos Pál †, Martin Dimitrov, Drucza Attila, Fázsy Anikó, Fülöp Gábor András, Fráter Olivér, Gáthy Vera, Görföl Tibor, Hernád Imre, Hernádi Gyula †, Hornyák Géza, Kasznár Attila, Kálmán Peregrin OFM, Amy Knight, Kövér László, Dr. Kutrucz Katalin, Krahulcsán Zsolt, Laczik Erika, Lakatos Artur, Laufer Balázs, Latorcai Csaba, Mező Gábor, Molnár Sándor, Jörn Mothes, Müller Rolf, Piotr Naimski, Marius Oprea, Orbán Anita, Orbán Balázs, Orosz Gábor, Dr. Őze Sándor, Pál István, Páskándiné Sebők Anna, Wojciech Roszkowszki, Schöpflin György, Vitalij Sentalinszkij, Somorjai Ádám OSB, Soós Mihály, Soós Viktor, Alex Standish, Szakolczay Lajos, Szelke László, Szőcs Géza, Takács Gergely, Takács Tibor, Tompa Mária, Vajda Lőrinc, Varga Lujza, Vasváry Viktor, Vásárhelyi Gábor, Veres Ildikó,  Zinner Tibor