Könyvek

Vásárhelyi Gábor

A vörös báró összeesküvése

Ár: 1 800 Ft

Kommunista beavatkozási kísérletek a francia belpolitikába

A kötet, amelyet a tisztelt Olvasó a kezében tart, a legújabb kori történeti időszak második világháborúval kezdődő közel két évtizedes időszakán belül két olyan – a kortársak számára kiemelkedő jelentőségű – eseménnyel foglalkozik, amelyek mindegyike a hivatalban lévő francia kormányfő erőszakos úton, és politikai machináció révén történő eltávolítására irányult: az első Darlan admirális 1942 decemberében történt meggyilkolása, a második Pierre Mendès- France legendás hírű baloldali miniszterelnök kommunista összeesküvés útján történő, és a titkosszolgálatok aktív részvétele mellett megvalósítani szándékozott megbuktatása, amelyre 1954-ben került sor.

Jóllehet a szerző célja a történelmi rejtélyek felfedése volt, a jelen munka mégsem tartozik szoros értelemben a történeti kutatás tárgykörébe. Műfaját tekintve inkább történeti esszének tekinthető, mivel nem áll meg a – történetileg bizonyított! – események száraz, monoton kronológiai sorrendben történő ismertetésénél, hanem a legelismertebb francia történészek munkájának eredményeire támaszkodva arra is vállalkozik, hogy az események aktív befolyásolásában részt vevő történelmi személyiségek cselekedeteinek motivációját értelmezze, egy szélesebb összefüggésrendszer keretein belül elhelyezze, és a történelmi események körülményeit az Olvasó számára irodalmi eszközök segítségével is szemléletesebbé tegye.