Könyvek

P. Sebők Anna

Kolozsvári perek 1956

Ár: 2 700 Ft
P. Sebők Anna elsőként dolgozta fel a kolozsvári perek történetét.

Az ’56-os magyar forradalom ürügyén a román hatalom nem csupán a forradalmi eszmék képviselőire, hanem a kisebbségben élő magyarságra sújtott le. A letartóztatottak útja a börtönökbe, elsősorban a szamosújváriba vezetett, és a Duna-delta munkatáboraiba, ahol sokan meghaltak, és még ma is jeltelen sírban fekszenek. Az interjúk 2001. nyarán készültek a túlélőkkel, akik a kolozsvári perek idején jobbára a Bolyai Egyetem hallgatói voltak. Ma az erdélyi magyar értelmiség javához tartozó mûvészek, tanárok, tudósok, akik a szenvedés és üldöztetés mementóit hordozva magukban, emlékeznek a terror színfala mögött kibontakozó emberi sorsokra.