Könyvek

Karel Bartošek

Vallanak az archívumok

Ár: 3 500 Ft
Karel Bartošek történész 1982-ben kénytelen volt elhagyni hazáját, Csehszlovákiát. Párizsba ment, ahol állampolgárságot kapott. A Le Monde-ban megjelent cikkei miatt 1984-ben megfosztják cseh állampolgárságától. A La Nouvelle Alternative című folyóirat szerkesztője. A kiváló történész kutatásainak eredménye ez a könyv, a nemzetközi munkásmozgalom napjainkra kirajzolódó történetének prágai fejezete, amelynek mottója: „Aki felejt, saját koporsóját ácsolja.”

„Az irattári anyagok, legalábbis azok, amelyek immár nem titkosak, rádöbbentenek ‘a szegények védelmezőinek’ határtalan cinizmusára – akik azonban éppen ezért nem hazudhatnak tovább, és nem torzíthatják el az igazságot. A történésznek ki kell mondania – bár már előtte mások is gondoltak erre –, hogy a kommunista mozgalom, mint a huszadik század szülötte, magában rejti az e századi kapitalizmus minden jellegzetességét. Azok a pártok, amelyek a tőke hatalmának végét hirdetik, ugyanakkor a tőke logikája szerint cselekszenek:”